PRODUKTER:
eSHa 202® Desinfektionsmiddel til ferskvandsakvarier
Et almindeligt forekommende problem i akvarier er en pludselig opblomstring af bakterieeller svampevækst. Årsagerne kan være organisk affald, foderrester, afføring, døde plantedele, snavs eller dårlig vandkvalitet. eSHa 202® er ikke en erstatning for normal vedligeholdelse, vandskifte eller rengøring, men det er en kraftig desinfektionsmiddel, som let og fulstænding kan desinficere akvariet efter pludselig opblomstring af bakterier eller svampe.

Detailemballage: 20 ml til 800 liter.
Engrosemballage: 180 ml, 500 ml og 1 liter

Den udvidede produktinformation vil give dig detaljeret information ...

Med eSHa Doseringskalkulator vil standard dosis være ...

Til produktlisten
Udskriv denne side Download den udvidede produktinformation
© copyright 2007 Sea-Horse IPC BV, KvK Zuid-Limburg nr. 14618091,
disclaimer