DISCLAIMER

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

1. Hoewel eSHa Labs tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt eSHa Labs expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Tenzij anders aangegeven. eSHa Labs garandeert niet dat deze internetsite(s) of de servers welke deze internetsite mogelijk maken vrij zijn van virussen.

2. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. eSHa labs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

3. Wanneer eSHa Labs hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat eSHa Labs de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. eSHa Labs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door eSHa Labs niet geverifieerd.

4. De informatie op deze Internetsite mag alleen in ongewijzigde vorm en voor persoonlijk, niet-commerciele doeleinden gebruikt,  gekopieerd en verspreid worden, mits alle auteursrechtelijke en andere eigendomsberichten intact gelaten zijn.

5. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland. eSHa Labs verklaart niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederland.

6. Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

7. Het auteursrecht op deze internet site en zijn inhoud ligt bij Sea-Horse IPC BV. Alle rechten voorbehouden.


back to homepage