PRODUCTEN
AQUABACTER Bacteriecultuur
AQUABACTER helpt het ideale bacteriologische evenwicht te bewerkstelligen in het aquarium, met als doel een aquarium waarvan het water helder is, de planten goed groeien en waarin een zeker evenwicht bestaat tussen het aanbod van organisch materiaal (voerresten, uitwerpselen, plantendelen etc.) en de opname daarvan. Biologisch evenwicht is het ideaal van elke rechtgeaarde aquarium liefhebber. Als er in het aquarium een goed natuurlijk evenwicht aanwezig is, worden biologische afvalstoffen zoals uitwerpselen, voerresten en plantresten "gecomposteerd" en hergebruikt. Hierdoor wordt het een gezond aquarium met helder water en mooie planten waarin algen weinig kans krijgen. Dit natuurlijk evenwicht wordt door bacteriën in stand gehouden. Deze bacteriën breken schadelijk stoffen, zoals uitwerpselen af en zetten deze om in groeistoffen voor planten.

naar product overzicht
Deze pagina afdrukken
© copyright 2007 Sea-Horse IPC BV, KvK Zuid-Limburg nr. 14618091,
disclaimer