PRODUCTS
eSHa Aqua Quick Test - 6 i 1 Test Strip
Sunt vann = sunne planter og fisker
God vannkvalitet er en forutsetning for planter og fisker i akvariet eller dammen.
Med eSHa Aqua-Quick-Test kan du måle seks ulike verdier som er avgjørende for god vannkvalitet: pH (surhet), KH (karbonathardhet), GH (totalhardhet), nitrit (NO2), nitrat (NO3) og Chlor (Cl2). Disse verdiene avgjør hvor sunt ditt akvarium er. Abnorme verdier kan forårsake problemer som sykdom, algeoppblomstringer, avvikende vekst og formeringsproblemer.
Vannkvalitet er resultatet av mange faktorer så som: planter, fisker, akvarievolum, damstørrelse og -dybde, bunnlag av sedimenter etc., såvel som ytre faktorer som overgjødsling, kvaliteten på vannet som tilsettes, filtertype, sur nedbør, varighet av og styrke på belysning/sollys etc.
Regelmessig bruk av eSHa Aqua-Quick-Test gjør at du kan oppdage problemer med vannkvaliteten i tide til å kunne foreta korreksjoner om nødvendig.

PH 6.4-8.4 (KH > 3ºdH)
KH 0-20ºdH (0-356 mg / l CaCO3)
GH <6>7>14>21ºdH (0-374 mg / l CaCO3)
NO2 0-50 mg / l
NO3 0-500 mg / l
Cl2 0-3.0 mg / l

to productlist
print this page
© copyright 2007 Sea-Horse IPC BV, KvK Zuid-Limburg nr. 14618091,
disclaimer