PRODUCTS
eSHa Aqua Quick Test - 6 in 1 testi
Terveellinen vesi=hyvinvoivat kalat ja kasvit.

Hyvä veden laatu on välttämätöntä kasveille ja kaloille sekä akvaariossa että lammikossa.
eSHa Aqua-Quick-Test:illä mittaat kuusi eri arvoa jotka vaikuttavat hyvän veden laatuun: pH (happamuus), KH (karbonaattikovuus), GH (kokonaiskovuus), nitriitti (NO2), nitraatti (NO3) ja kloori (Cl2). Näistä lukemista riippuu se miten terveellinen akvaariosi on.
Poikkeavat arvot saattavat aiheuttaa ongelmia kuten tauteja, leväkukintoja, poikkeavaa kasvua sekä lisääntymistä.
Veden laatuun vaikuttavat monet seikat kuten: kasvit, kalat, akvaarion tilavuus, lammikon koko ja syvyys, pohja-aineksen koostumus j.n.e. kuten myös ulkoiset seikat kuten liikaravinteet, lisätyn veden laatu, suodatin, happamat sateet, valon tai auringonvalon määrä ja kesto j.n.e.
Käyttämällä eSHa Aqua-Quick-Test:iä säännöllisesti saat tietoa mahdollisista veden laadun ongelmista ajoissa ja voit aloittaa tarvittavat toimenpiteet heti.

PH 6.4-8.4 (KH > 3ºdH)
KH 0-20ºdH (0-356 mg / l CaCO3)
GH <6>7>14>21ºdH (0-374 mg / l CaCO3)
NO2 0-50 mg / l
NO3 0-500 mg / l
Cl2 0-3.0 mg / l

to productlist
print this page
© copyright 2007 Sea-Horse IPC BV, KvK Zuid-Limburg nr. 14618091,
disclaimer